VIKEND KOBASICA
01 HIT CENA!!!
PROIZVODI

O nama

"MESOPROMET", nekada samostalna zanatska radnja za preradu mesa i izradu proizvoda od mesa, osnovana je 2000. godine u srcu Pomoravlja u selu Vinora?a, nadomak Jagodine. Osniva?i su porodica Stojanovi? sa tada zaposlenih desetak radnika. Danas prerasta u "MESOPROMET COMPANY" D.O.O., ozbiljnog prera?iva?a mesa i mesnih prera?evina sa 180 zaposlenih. Osobine koje su potroša?i prepoznali su pouzdanost, upornost, asortiman i kvalitet proizvoda. Korak po korak u osvajanju trišta, "MESOPROMET COMPANY" D.O.O.pored mnogobrojnih dobavlja?a gde ima dobru poslovnu saradnju u kupovini kako svinjskog tako i june?eg , gove?eg i pile?eg programa, širi i mreu prodaje svojih proizvoda. U svom proizvodnom programu, preduze?e se bazira na proizvodnji dimljenih proizvoda, fino usitnjenih barenih kobasica, grubo usitnjenih barenih kobasica, kuvanih kobasica i dr. Proizvodi se distribuiraju širom Srbije u veletrgovinama, preduze?ima specijalizovanim za obradu mesa i mesnih prera?evina, radnjama, ugostiteljskim objektima i td.

"MESOPROMET COMPANY" D.O.O. ima u svom sastavu i 20 maloprodajnih objekata širom Srbije.

Za ispravnost proizvoda i kvalitet brine Veterinarski institut u Jagodini i Institut tehnologije mesa iz Beograda.

Da bi rukovode?i tim kompanije podigao visoki nivo kvaliteta i higijene zapo?elo je uvo?enje sertifikacije hasap sistema(HACCP), proizvodnje zdrave i bezbedne hrane, sertifikacije evropske unije, kao i ISO STANDARD 9001-2000. Uvo?enjem integrisanog sistema ISO 9001-2000 i HACCP omogu?ava se unapre?enje proizvodnje u oblasti kvaliteta i bezbednosti proizvoda, zadravanje postoje?e i sticanje mogu?nosti za unapre?enje trišne pozicije.

Imaju?i u vidu da "MESOPROMET COMPANY" D.O.O.  poseduje visok stepen moderne tehnologije, dobar proizvodni pogon, prate?e prostorije, stru?ni kadar i stalna kontrola kvaliteta ?ine ga još uspešnijim kako za postoje?e tako i za budu?e kupce.

U nadi da ?ete i Vi jednog dana biti naš kupac utoliko je i naše zadovoljstvo ve?e.

 

AKCIJA

PROIZVODI NA AKCIJI U MARTU!!!

 Znacajno snizene cene u periodu od 01.03.2018.-31.03.2018. u nasim maloprodajnim objektima:BUDIMSKA KOBASICA 769.00,DIMLJENA PECENICA 659.00,STISNJENA SUNKA 409.00,DIMLJENE KOLENICE 262.80,FRANCUSKA SA SIROM 229.00,PARISKA KOBASICA 199.00,KAMP KOBASICA 199.00,PIPIKO VIRSLA 199.00!!!

 

detalji