VIKEND KOBASICA
01 HIT CENA!!!
PROIZVODI

O nama

"MESOPROMET", nekada samostalna zanatska radnja za preradu mesa i izradu proizvoda od mesa, osnovana je 2000. godine u srcu Pomoravlja u selu Vinora?Ťa, nadomak Jagodine. Osniva?i su porodica Stojanovi? sa tada zaposlenih desetak radnika. Danas prerasta u "MESOPROMET COMPANY" D.O.O., ozbiljnog prera?iva?a mesa i mesnih prera?evina sa 180 zaposlenih. Osobine koje su potroša?Ťi prepoznali su pouzdanost, upornost, asortiman i kvalitet proizvoda. Korak po korak u osvajanju tržišta, "MESOPROMET COMPANY" D.O.O.pored mnogobrojnih dobavlja?a gde ima dobru poslovnu saradnju u kupovini kako svinjskog tako i june?eg , gove?eg i pile?eg programa, širi i mrežu prodaje svojih proizvoda. U svom proizvodnom programu, preduze?e se bazira na proizvodnji dimljenih proizvoda, fino usitnjenih barenih kobasica, grubo usitnjenih barenih kobasica, kuvanih kobasica i dr. Proizvodi se distribuiraju širom Srbije u veletrgovinama, preduze?ima specijalizovanim za obradu mesa i mesnih prera?evina, radnjama, ugostiteljskim objektima i td.

"MESOPROMET COMPANY" D.O.O. ima u svom sastavu i 20 maloprodajnih objekata širom Srbije.

Za ispravnost proizvoda i kvalitet brine Veterinarski institut u Jagodini i Institut tehnologije mesa iz Beograda.

Da bi rukovode?i tim kompanije podigao visoki nivo kvaliteta i higijene zapo?Ťelo je uvo?enje sertifikacije hasap sistema(HACCP), proizvodnje zdrave i bezbedne hrane, sertifikacije evropske unije, kao i ISO STANDARD 9001-2000. Uvo?enjem integrisanog sistema ISO 9001-2000 i HACCP omogu?ava se unapre?enje proizvodnje u oblasti kvaliteta i bezbednosti proizvoda, zadržavanje postoje?e i sticanje mogu?nosti za unapre?enje tržišne pozicije.

Imaju?i u vidu da "MESOPROMET COMPANY" D.O.O.  poseduje visok stepen moderne tehnologije, dobar proizvodni pogon, prate?e prostorije, stru?Ťni kadar i stalna kontrola kvaliteta ?Ťine ga još uspešnijim kako za postoje?e tako i za budu?e kupce.

U nadi da ?ete i Vi jednog dana biti naš kupac utoliko je i naše zadovoljstvo ve?e.

 

AKCIJA

PROIZVODI NA AKCIJI U JUNU!!!

 Znacajno snizene cene u periodu od 01.06.2018.-30.06.2018. u nasim maloprodajnim objektima:KULEN 739.00,BUDIMSKA KOBASICA 729.00,CAJNA KOBASICA 669.00,SUNKA ZA PIZZU 349.00,FRANCUSKA SA SUNKOM 219.00,POSEBNA KOBASICA 199.00,FRANCUSKA KOBASICA 189.00,PIPIKO VIRSLA RF 189.00!!!

 

detalji